İnsan Kaynakları

ZİRAAT LEASİNGLİ OLMAK

 

Gücümüzü Çalışanlarımızdan Alıyoruz.

 

İnsan Kaynakları politikamız; çalışanlarımızın kendilerini değerli ve mutlu hissettikleri, geleceğe güvenle baktıkları, buna bağlı olarak yüksek hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetine odaklanılan bir yapı oluşturmaktır.

 

 

Sürekli Gelişim Felsefemiz

• Çalışanlarımızın çağın gereklerine ayak uydurabilen, değişime ve gelişime açık, takım çalışmasına yatkın, başarı odaklı, sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler olmaları bizim için önemlidir.

• Her bir çalışanımız verimlilik, etkinlik, kalite, etik değerlere bağlılık ve güven ile özdeş olan bir marka kapsamında çalıştığı bilinci ile hareket eder.

 


Sektörde Fark Yaratmak

Çalışma ortamımızın, çalışanlarımızın bilgi ve deneyimlerini kullanarak fark yaratabilmelerini destekleyecek yapıda olmasına özen gösteririz.

 


KARİYER YÖNETİMİ

 

Türkiye’nin köklü ve büyük leasing şirketi olan Ziraat Leasing, çalışanlarına dikey ve yatay kariyer fırsatları sunarak farklı unvan ve görev pozisyonlarda çalışma ve yükselme imkânı sunmaktadır.

 

Kariyer Yönetimi anlayışımız; fırsat eşitliği, çalışan bağlılığı ve motivasyonu arttırmaya yönelik uygulamalar, etkin iletişim, sürekli gelişim desteği ile nitelikli insan kaynağının oluşmasını sağlamaktır.

 

 


EĞİTİM VE GELİŞİM


Ziraat Leasing olarak eğitim çalışmalarımızı; sürekli gelişim ve insana yapılan yatırımın önemine olan sonsuz inancımızla gerçekleştirmekteyiz. Odağımız; çalışanlarımızı bir üst pozisyona hazırlayacak, potansiyellerini ortaya çıkaracak, girişimcilik, liderlik yetkinliklerini, teknik ve kişisel gelişimlerini destekleyecek, kurum strateji ve hedeflerine paralel eğitim planlamaları yapmaktır.

 

 

 

 

"Ziraat Finans Grubu Üyesidir"