Leasing’in Avantajları
LEASING'İN AVANTAJLARI
 

 

MALİYET AVANTAJI

•SABİT  KİRA ÖDEMELERİ
Leasing işlemlerinde sözleşme süresi boyunca kiralar sabit kalmaktadır, ödeme planları kiracının talebi doğrultusunda TL veya Döviz bazında düzenlenebilmektedir.• ORTA VE UZUN VADE :
Yatırım projelerinde, yatırımın geri dönüş süresine uygun orta ve uzun vadeli kira planları sunulabilmektedir.

• NAKİT YÖNETİMİ :
Leasing işlemlerinde ödeme planı ve vade müşterinin ihtiyaçlarına göre belirlenebilir. kiralar; aylık , yıllık ve mevsimsel olarak müşterinin nakit akışına göre ayarlanabilmektedir.

• % 100 FİNANSMAN İMKANI :
Leasing yolu ile yatırım projelerinin tamamı finanse edilebilir. Malın bedelinin yanında, nakliyesi, sigortası, ithalat masraflarını v.s. kredilendirebilmekteyiz.

 


SÜREÇ AVANTAJI

• HIZLI KREDİ SÜRECİ :
Leasing firmalarının kredi süreci, alternatif finansman yöntemlerine göre daha kısadır.


• ASGARİ TEMİNAT :
Leasinge konu edilen malın 2. el değerinin yüksek olduğu işlemlerde, firmanın moralitesi ve kredibilitesine göre ilave teminata ihtiyaç duyulmadan kefaletle işlem yapılabilmektedir.


• OPERASYONEL KOLAYLIK :
Leasing aracılığı ile finansman sağlanmasının yanı sıra malın, satın alınması, ithalatı, nakliyesi,sigortası leasing şirketi tarafından yapılmaktadır.
 VERGİSEL AVANTAJI

• KDV İSTİSNASI
Tarım makinaları, iş makinaları vb bazı makinelerin leasing ile satın alınması durumunda KDV %1’dir. Bknz.
Kdv Tebligatı

• GİDER GÖSTERME İMKANI:
Kiracı tarafından ödenen anapara ve faizi içeren kiralar için Ziraat Leasing tarafından fatura düzenlenmekte, Kiracı tarafından bu faturaların faiz kısmı gider gösterilerek vergi matrahından indirilebilmektedir.

• YENİDEN DEĞERLEME VE AMORTİSMAN AYIRMA İMKANI
Leasing ile alımı gerçekleştirilen mallar , kiracının bilançosunda yer alır, Kiracı tarafından aktifleştirilir, yeniden değerleme ve amortismana tabi tutulur.

• VERGİ FON VE HARÇ MUHAFİYETİ :
Leasing sözleşmeleri ve bu sözleşmeler için alınan teminatlar , vergi, fon ve harçtan muaftır.
 

 

"Ziraat Finans Grubu Üyesidir"

YASAL UYARI
Finansal kiralama sözleşmelerinin düzenlenmesi sırasında kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce, kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği taktirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.