Leasing’in Avantajları
LEASING'İN AVANTAJLARI
 

 

MALİYET AVANTAJI

•SABİT  KİRA ÖDEMELERİ
Leasing işlemlerinde sözleşme süresi boyunca kiralar sabit kalmaktadır, ödeme planları kiracının talebi doğrultusunda TL veya Döviz bazında düzenlenebilmektedir.• ORTA VE UZUN VADE :
Yatırım projelerinde, yatırımın geri dönüş süresine uygun orta ve uzun vadeli kira planları sunulabilmektedir.

• NAKİT YÖNETİMİ :
Leasing işlemlerinde ödeme planı ve vade müşterinin ihtiyaçlarına göre belirlenebilir. kiralar; aylık , yıllık ve mevsimsel olarak müşterinin nakit akışına göre ayarlanabilmektedir.

• % 100 FİNANSMAN İMKANI :
Leasing yolu ile yatırım projelerinin tamamı finanse edilebilir. Malın bedelinin yanında, nakliyesi, sigortası, ithalat masraflarını v.s. kredilendirebilmekteyiz.

 


SÜREÇ AVANTAJI

• HIZLI KREDİ SÜRECİ :
Leasing firmalarının kredi süreci, alternatif finansman yöntemlerine göre daha kısadır.


• ASGARİ TEMİNAT :
Leasinge konu edilen malın 2. el değerinin yüksek olduğu işlemlerde, firmanın moralitesi ve kredibilitesine göre ilave teminata ihtiyaç duyulmadan kefaletle işlem yapılabilmektedir.


• OPERASYONEL KOLAYLIK :
Leasing aracılığı ile finansman sağlanmasının yanı sıra malın, satın alınması, ithalatı, nakliyesi,sigortası leasing şirketi tarafından yapılmaktadır.
 VERGİSEL AVANTAJI

• KDV İSTİSNASI
Tarım makinaları, iş makinaları vb bazı makinelerin leasing ile satın alınması durumunda KDV %1’dir.


• GİDER GÖSTERME İMKANI:
Kiracı tarafından ödenen anapara ve faizi içeren kiralar için Ziraat Leasing tarafından fatura düzenlenmekte, Kiracı tarafından bu faturaların faiz kısmı gider gösterilerek vergi matrahından indirilebilmektedir.

• YENİDEN DEĞERLEME VE AMORTİSMAN AYIRMA İMKANI
Leasing ile alımı gerçekleştirilen mallar , kiracının bilançosunda yer alır, Kiracı tarafından aktifleştirilir, yeniden değerleme ve amortismana tabi tutulur.

• VERGİ FON VE HARÇ MUHAFİYETİ :
Leasing sözleşmeleri ve bu sözleşmeler için alınan teminatlar , vergi, fon ve harçtan muaftır.
 

 

"Ziraat Finans Grubu Üyesidir"